Journal Menu
> Issues > Rubrics > About journal > Authors > About the Journal > Requirements for publication > Council of editors > Redaction > Peer-review process > Peer-review in 24 hours: How do we do it? > Policy of publication. Aims & Scope. > Article retraction > Ethics > Copyright & Licensing Policy > Publication in 72 hours: How do we do it? > Digital archiving policy > Open Access Policy > Open access publishing costs > Article Identification Policy > Plagiarism check policy
Journals in science databases
About the Journal

72 - !
. 72 DOI .
!
MAIN PAGE > Back to contents
Legal Studies
Reference:

Sex education within the system of international legal guarantees of human rights and freedoms
Gorian Ella

PhD in Law

Docent, Vladivostok State University of Economics and Service

690014, Russia, Primorskii krai, g. Vladivostok, ul. Gogolya, 41, kab. 5502

ella-gorjan@yandex.ru

 

 

DOI:

10.7256/2409-7136.2016.9.20240

Review date:

29-08-2016


Publish date:

06-09-2016


Abstract.

The research object is social relations in the sphere of human rights and freedoms ensuring. The author studies international legal instruments providing the right to sex education as a personal rights and freedoms guarantee. Sex education is considered as a guarantee of children’s, girls, women’s and migrants’ rights protection. The author emphasizes the role of sex education for combating HIV/AIDS, outlines the necessity to apply the comprehensive approach to education based on the understanding of sexuality as a sphere of human potential. The author studies the role of a corporate sector and social, particularly, religious, organizations for ensuring sex education as a human rights and freedoms guarantee.
The author applies the set of general scientific methods (system-structural, formal-logical and hermeneutical) and special methods of jurisprudence (comparative-legal and formal-legal). They are used as a complex. The author comes to the following conclusions. Each person possesses the right to sex education regardless of his or her age and sex, and women and children have special guarantees of its enjoyment due to their vulnerability. International standards provide for an active cooperation of state bodies, the society, educational institutions and parents in the implementation of this right. Sex education is aimed at guaranteeing a whole range of human rights and freedoms, the violation of which leads to teenage pregnancies, infant and maternal mortality, gender violence, sexual exploitation and the spread of HIV. International sex education standards are developed with the involvement of internationally recognized experts in various fields of science (medicine, psychology, pedagogics, sociology, statistics, etc.) with the help of evidence-based methods making them an effective instrument of human rights ensuring. 

Keywords: gender, trade union, discrimination, migrants, sex education, guarantees, human rights, rights of a child, violance, HIV/AIDS
This article written in Russian. You can find full text of article in Russian here .

References
1.
Solov'eva V.V. Garantii prav i svobod cheloveka i grazhdanina: ponyatie, sushchnost', soderzhanie, klassifikatsiya / V.V. Solov'eva // Aktual'nye teoreticheskie i prakticheskie voprosy razvitiya yuridicheskoi nauki: obshchegosudarstvennyi i regional'nyi aspekty. - 2014. - 1. - S. 137-151.
2.
Shtyleva L.V. Dva podkhoda k modernizatsii polovogo vospitaniya sovremennykh rossiiskikh shkol'nikov (1990-2000-e gg.) / L.V. Shtyleva // Zhenshchina v rossiiskom obshchestve. - 2011. - 4. - S. 55-59.
3.
Medvedeva I., Shishova T. Mirnyi plan v deistvii : krestovyi pokhod protiv naseleniya Rossii / I. Medvedeva, T. Shishova // Narodnoe obrazovanie. - 1999. - 10. - S. 184-190.
4.
Medvedeva I., Shishova T. Eb'yuz nerushimyi / I. Medvedeva, T. Shishova // Narodnoe obrazovanie. - 2000. - 1. - S. 170-178.
5.
A se grekhi zlye, smertnye: lyubov', erotika i seksual'naya etika v doindustrial'noi Rossii (Kh - pervaya polovina KhIKh v.) / Otv. red. N. L. Pushkareva. - M. : Ladomir, 1999. - 861 s.
6.
Kon I.S. Podrostkovaya seksual'nost' na poroge KhKhI veka / I.S. Kon. - Dubna: Feniks +, 2001. - 208 s.
7.
Kon I.S. Seksual'naya kul'tura v Rossii: klubnichka na berezke / I.S. Kon. - M.: OGI, 1997. - 464 s.
8.
Hedgepeth E., Helmich J. Teaching about sexuality and HIV. Principles and methods for effective education / E. Hedgepeth, J. Helmich. - New York: New York University Press, 1996. 293 r.
9.
Weeks J. The sexual citizen / J. Weeks // Theory, Culture & Society. 1998. Vol. 15. Iss. 3-4. - P. 35-52.
10.
Thakor H.G., Kumar P. Impact assessment of school-based sex education program amongst adolescents / H.G. Thakor, P. Kumar // Indian Journal of Pediatrics. 2000. Vol. 67. Iss. 8. P. 551-558.
11.
Plummer K. The square of intimate citizenship. Some preliminary proposals / K. Plummer // Citizenship Studies. 2001. Vol. 5. Iss. 3. P. 237-253.
12.
Kohler P.K., Manhart L.E. Abstinence only and comprehensive sex education and the initiation of sexual activity and teen pregnancy / P.K. Kohler, L.E. Manhart, W.E. Lafferty // Journal of Adolescent Health. 2008. Vol. 42. Iss. 4. P. 344-351.
13.
Kumar V.B., Kumar P. Right to sexuality education as a human right / V.B. Kumar, P. Kumar // The Journal of Family Welfare. 2011. - Vol. 57. Iss. 2. - P. 23-29.
14.
Campbell M. Lets Talk about Sex Education and Human Rights (2016) / M. Campbell // Oxford Human Rights Hub: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://ohrh.law.ox.ac.uk/lets-talk-about-sex-education-and-human-rights/ (data obrashcheniya 28.08.2016).
15.
Over-protected and under-served: United Kingdom case study // International Planned Parenthood Federation: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_coram_uk_report_web.pdf (data obrashcheniya 28.08.2016).
16.
Decision as to the admissibility of application 319/08 Willi, Anna and David DOJAN against Germany and 4 other applications // The HUDOC database: ofitsial'nyi sait. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106382 (data obrashcheniya 28.08.2016).
17.
Doklad Spetsial'nogo dokladchika Organizatsii Ob''edinennykh Natsii po voprosu o prave na obrazovanie (A/65/162) // Organizatsiya Ob''edinennykh Natsii: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/462/15/PDF/N1046215.pdf?OpenElement (data obrashcheniya 28.08.2016).
18.
Konventsiya o likvidatsii vsekh form diskriminatsii v otnoshenii zhenshchin, prinyata rezolyutsiei 34/180 General'noi Assamblei ot 18 dekabrya 1979 goda // Ofitsial'nye otchety General'noi Assamblei, tridtsat' chetvertaya sessiya, Dopolnenie 46, str. 250-254. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (data obrashcheniya - 28.08.2016).
19.
Deklaratsiya ob iskorenenii nasiliya v otnoshenii zhenshchin, prinyata rezolyutsiei 48/104 General'noi Assamblei ot 20 dekabrya 1993 goda [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml (data obrashcheniya - 28.08.2016).
20.
Pekinskaya deklaratsiya i Platforma deistvii, prinyata na Chetvertoi Vsemirnoi konferentsii po polozheniyu zhenshchin, Pekin, 1995 g. [Elektronnyi resurs]. - Rezhim dostupa: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20R.pdf (data obrashcheniya - 28.08.2016).
21.
Konventsiya o pravakh rebenka, prinyata rezolyutsiei 44/25 General'noi Assamblei ot 20 noyabrya 1989 goda // Organizatsiya Ob''edinennykh Natsii: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (data obrashcheniya 28.08.2016).
22.
Fakul'tativnyi protokol k Konventsii o pravakh rebenka, kasayushchiisya torgovli det'mi, detskoi prostitutsii i detskoi pornografii, prinyat rezolyutsiei 54/263 General'noi Assamblei ot 25 maya 2000 goda // Organizatsiya Ob''edinennykh Natsii: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml (data obrashcheniya 28.08.2016).
23.
Konventsiya Soveta Evropy o zashchite detei ot seksual'noi ekspluatatsii i seksual'nogo nasiliya, zaklyuchena v g. Lansarote 25.10.2007 // Sovet Evropy: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1da (data obrashcheniya 28.08.2016).
24.
Poyasnitel'nyi kommentarii k Konventsiya Soveta Evropy o zashchite detei ot seksual'noi ekspluatatsii i seksual'nykh zloupotreblenii // Sovet Evropy: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1e0 (data obrashcheniya 28.08.2016).
25.
Rukovodyashchie printsipy OESR dlya mnogonatsional'nykh predpriyatii rekomendatsii po otvetstvennomu vedeniyu biznesa v kontekste globalizatsii (2011) // Organisation for Economic Co-operation and Development: ofitsial'nyi sait [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://mneguidelines.oecd.org/text/MNEGuidelinesRussian.pdf (data obrashcheniya 28.08.2016).
26.
Fighting HIV/AIDS in the workplace: a Company Management Guide (2009) // GBCHealth: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.gbchealth.org/system/documents/category_13/91/Fighting-HIVAIDS-in-Workplace.pdf?1315342567 (data obrashcheniya 28.08.2016).
27.
Rekomendatsiya MOT o VICh/SPIDe i sfere truda 200 // Mezhdunarodnaya organizatsiya truda: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r200_ru.htm (data obrashcheniya - 28.08.2016).
28.
Svod prakticheskikh pravil MOT po voprosu VICh/SPID i sfera truda (2001) // Mezhdunarodnaya organizatsiya truda: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@ilo_aids/documents/publication/wcms_114138.pdf (data obrashcheniya 28.08.2016).
29.
Global Business Coalition on HIV/AIDS, Tuberculosis & Malaria: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: www.businessfightsaids.org (data obrashcheniya 28.08.2016).
30.
The Pan African Business Coalition on HIV/AIDS: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.sabcoha.org/the-pan-african-business-coalition-on-hivaids-pabc/ (data obrashcheniya 28.08.2016).
31.
The Asia Pacific Business Coalition on AIDS: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://healthmarketinnovations.org/funderasia-pacific-business-coalition-hivaids (data obrashcheniya 28.08.2016).
32.
The Pan Caribbean Business Coalition on HIV/AIDS: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.pancap.org/en/ (data obrashcheniya 28.08.2016).
33.
Rukovodstvo po VICh/SPID dlya inspektorov truda i lits, otvechayushchikh za bezopasnost' i okhranu truda na proizvodstve (2005) // Mezhdunarodnaya organizatsiya truda: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/genericdocument/wcms_312024.pdf (data obrashcheniya 28.08.2016).
34.
VICh/SPID v Evrope: rezolyutsiya Parlamentskoi assamblei Soveta Evropy 1536 (2007) // Parliamentary Assembly of the Council of Europe: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly/%5BRussian_documents%5D/%5B2007%5D/%5BJan2007%5D/Res1536_rus.asp (data obrashcheniya 28.08.2016).
35.
Guzenkova T.S., Petrovskaya O.V., Beloborodov I.I. Sotsial'nye aspekty protivodeistviya VICh-infektsii v megapolisakh (na primere Moskvy): analiticheskii doklad RISI / T.S. Guzenkova, O.V. Petrovskaya, I.I. Beloborodov. M., 2016. 60 s. // Rossiiskii institut strategicheskikh issledovanii: ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://riss.ru/analitycs/31012/ (data obrashcheniya 28.08.2016).
36.
Sil'chenko N.P. Problemy obespecheniya prav cheloveka v kontekste global'noi epidemii VICh/SPIDa / N.P. Sil'chenko // Evraziiskii yuridicheskii zhurnal. - 2011. - 10(41). - S. 27-32.
37.
Goryan K.V. Vklad Katolicheskoi Tserkvi v razvitie mezhdunarodnogo prava prav cheloveka / K.V. Goryan // Mezhdunarodnoe pravo. 2016. - 2. S. 47-57. DOI: 10.7256/2306-9899.2016.2.18375.
38.
Standarty seksual'nogo obrazovaniya v Evrope: Dokument dlya lits, opredelyayushchikh politiku, rukovoditelei i spetsialistov v oblasti obrazovaniya i zdravookhraneniya. - Kel'n: Evropeiskoe regional'noe byuro VOZ, Federal'nyi tsentr prosveshcheniya v sfere zdravookhraneniya, 2010. 76 s. // Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): ofitsial'nyi sait. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://www.bzga-whocc.de/?uid=072bde22237db64297daf76b7cb998f0&id=Seite4486 (data obrashcheniya 28.08.2016).
Link to this article

You can simply select and copy link from below text field.


Other our sites:
Official Website of NOTA BENE / Aurora Group s.r.o.
"History Illustrated" Website