—тать€ '—оциальна€ пам€ть как элемент культуры' - журнал '„еловек и культура' - NotaBene.ru
по
Journal Menu
> Issues > Rubrics > About journal > Authors > About the Journal > Requirements for publication > Editorial collegium > Editorial board > Peer-review process > Policy of publication. Aims & Scope. > Article retraction > Ethics > Online First Pre-Publication > Copyright & Licensing Policy > Digital archiving policy > Open Access Policy > Open access publishing costs > Article Identification Policy > Plagiarism check policy
Journals in science databases
About the Journal

MAIN PAGE > Back to contents
Man and Culture
Reference:

Social Memory as an Element of Culture

Gryaznova Elena Vladimirovna

Doctor of Philosophy

Professor of the department of Philosophy and Theology at Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University

603005, Russia, g. Nizhnii Novgorod, ul. Ul'yanova, 1

egik37@yandex.ru
ƒругие публикации этого автора
 

 

DOI:

10.7256/2409-8744.2015.5.16366

Review date:

11-09-2015


Publish date:

05-10-2015


Abstract: The subject of this research is social memory in the system of culture. The aim of the present study was to identify the place and role of social memory in the system of culture. This is through the solution of several problems:1. An analysis of the concept of social memory.2. The study of typology of social memory.3. The place and role of social memory in the system of culture. The paper presents an overview and analysis of the various approaches to the study of social memory. The main focus of the work done on the typology of social memory on the basis of the information approach. As the main methods of research used the method of analysis, synthesis, typology, structural-functional method, information approach, activity approach. The main conclusions of the research are:1. The study of the concept of "social memory" showed that its content differs depending on the approach used in the study.2. The use of information approach to the study of social memory as a concept and as a phenomenon allowed us to determine:social memory is the carrier of culture;- the most comprehensive typology of social memory is the typology constructed on the basis of the information approach, where it is considered as a type of social information.


Keywords: culture, social pamati, historical memory, cultural memory, social experience, socialization, social information, social code, ollective memory, information approach
This article written in Russian. You can find full text of article in Russian here .

References
1.
Rebane Ya.K. Printsip sotsial'noi pamyati //Filosofskie nauki. Ц 1977.-є 5.-S.37-42.
2.
Khal'bvaks M. Kollektivnaya i istoricheskaya pamyat' // Neprikosnovennyi zapas.-2005. є 2. Ц 3.-C. 8-27.
3.
Loiko O. T. Ontologiya sotsial'noi pamyati : avtoref ... d-ra filos. nauk : 09.00.01 : Krasnoyarsk, 2004.-41 c.
4.
Riker P. Pamyat', istoriya, zabvenie. M., 2004.-728 s
5.
Mekaeva Yu. Yu. Sotsial'naya pamyat' kak instrument sotsial'nogo vliyaniya. AvtorefЕ kand. sotsiol. nauk.-22.00.01.-Moskva Ц 2011.-21 s.
6.
Rozhdestvenskaya E., Semenova V. Sotsial'naya pamyat' kak ob''ekt sotsiologicheskogo izucheniya // INTER.-є 6.-2011. Ц S. 27 Ц 48.
7.
Rebane Ya.K. Informatsiya i sotsial'naya pamyat': k probleme sotsial'noi determinatsii poznaniya//Voprosy filosofii. Ц 1982.-є 8.-S. 45-51.
8.
Kolevatov V.A. Sotsial'naya pamyat' i poznanie. M., 1984.-189 s.
9.
Platon. Teetet // Sobr. soch.: V 4 t. M., 1993. T.2.-S. 192-275.
10.
Aristotel'. O pamyati i pripominanii // Sobr. soch.: V 4 t. M., 1976. T.4.-830 s.
11.
Avgustin. Tvoreniya. T.4. O grade Bozhiem. SPb.; Kiev, 1998.-598 s.
12.
Lokk D. Opyt o chelovecheskom razume // Izbr. filos. proizv.: V 2 t. M., 1960. T.1.-360 s.
13.
Shyuts A. Formirovanie ponyatiya i teorii v obshchestvennykh naukakh // Amerikanskaya sotsiologicheskaya mysl' / Pod red. V.I. Dobren'kova. M., 1994.-S. 526Ц541.
14.
Berger P., Lukman T. Sotsial'noe konstruirovanie real'nosti. Traktat po sotsiologii znaniya. M., 1995.-323 s.
15.
Boroznyak A.FRG: volny istoricheskoi pamyati // Neprikosnovennyi zapas.-2005.-є 2Ц3. Ц S. 61Ц63.
16.
Gurevich P.S. Kul'turologiya. Uchebn. posobie. 2-oe izd. Ц M., 2010.-427 s.
17.
Mekaeva Yu. Yu. Sotsial'naya pamyat' kak instrument sotsial'nogo vliyaniya. AvtorefЕ kand. sotsiol. nauk.-22.00.01.-Moskva Ц 2011.-27 s.
18.
Sokolov A. V. Obshchaya teoriya sotsial'noi kommunikatsii: Uchebђnoe posobie. Ч SPb.: Izd-vo Mikhailova V. A., 2002 g.-461 s.
19.
Yung K. G. Ob arkhetipakh kollektivnogo bessoznatel'nogo // Yung K.G. Arkhetip i simvol. Ч M., 1991.-262 s.
20.
Kolin K.K. Filosofskie problemy informatiki. Ц M.: BINOM. Laboratoriya znanii, 2010.Ц 264 c.
21.
Afanas'ev V.G., Ursul A.D. Sotsial'naya informatsiya (nekotorye metodologicheskie aspekty) //Voprosy filosofii. Ц 1974. Ц є 10.-S.63-72.
22.
Gryaznova E.V. Informatsionnaya real'nost' i sotsium. Ц N. Novgorod: NNGASU, 2010.-250 s.
23.
Ursul A.D. Priroda informatsii. Filosofskii ocherk. 2-oe izd.,-Chelyabinsk. 2010.-231 s.
24.
Informatsionnyi podkhod v mezhdistsiplinarnoi perspektive (kruglyi stol) // Voprosy filosofii.-2010.-є 2.-S. 84-111.
25.
Ursul A.D. Problema informatsii v sovremennoi nauke. (Filosofskie ocherki). Ц M.: Izdatel'stvo Nauka, 1975.-S. 194.-287 s.
26.
Sokolov A.V. Evolyutsiya sotsial'nykh kommunikatsii. S.-Peterburg, 1995.-163 s.
27.
Kolin K.K. Informatsionnaya tsivilizatsiya.-M.: Institut problem informatiki RAN, 2001. Ц 112 s.
28.
Teoreticheskie problemy informatiki. Ц M.: KOSINF, 2008.-222 s.
29.
Karmin A.S. Kul'turologiya. Ц SPb. 2010. Ц 240 s.
30.
Ursul A.D. Informatsiya i kul'tura // Filosofiya i kul'tura. Ц 2011.-є 2.-S. 98-112.
31.
Petrov, M.K. Yazyk, znak, kul'tura [Tekst] / M.K. Petrov. Ц M., 1991.-111 s.
32.
Markaryan E.S. Teoriya kul'tury i sovremennaya nauka (logiko-metodologicheskii analiz). Ц M.: Nauka. 1983. Ц 284 s.
33.
Filosofiya kul'tury. Stanovlenie i razvitie. Ц SPb.: Izd-vo ЂLan'ї,1998. Ц 448 s.
34.
Kolin K.K. Dukhovnaya kul'tura obshchestva kak strategicheskii faktor obespecheniya natsional'noi i mezhdunarodnoi bezopasnosti // Vestnik Chelyabinskoi gosudarstvennoi akademii kul'tury i iskusstv, 2010. T.21, є 1. Ц S. 27-45.
35.
Ursul A.D., Ursul T.A. Informatsionnyi kriterii razvitiya i kul'tura // Vestnik Chelyabinskoi gosudarstvennoi akademii kul'tury i iskusstv. 2011, є 1-S. 50-62.
36.
Vasil'ev A.G. Traditsiya i kul'turnaya pamyat' v kontekste sotsial'nykh innovatsii // Chelovek i kul'tura.-2015.-1.-C. 72-91. DOI: 10.7256/2409-8744.2015.1.14767. URL: http://www.e-notabene.ru/ca/article_14767.html
Link to this article

You can simply select and copy link from below text field.


Other our sites:
Official Website of NOTA BENE / Aurora Group s.r.o.
"History Illustrated" Website